Τρίτη 26 Ιανουαρίου 2016

7

Time is not


Hours fly

Flowers die.
New days,
New ways,
Pass by.
Love Stays

Time is
Too Slow for those who Wait,
Too Swift for those who Fear,
Too Long for those who Grieve,
Too Short for those who Rejoice;
But for those who Love,
Time is Not
Henry Van Dyke [Katrina's Sundial]

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Εμπρός ΘουΒού! Πές μας τί σκέφτεσαι!