Κυριακή 26 Ιανουαρίου 2014

5

"I can forgive you for being so wonderful that a guy would choose hell over heaven just to hang around you" 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Εμπρός ΘουΒού! Πές μας τί σκέφτεσαι!